Καινοτόμες Ιδέες

Ιδέες και Σχέδια τού Χρήστου Κοφίτη.

Όλα τα Αντικείμενα μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν αιτήματος.
Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των σχεδιασμένων αντικειμένων θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους.

 
 
 

Σημείωση! Όλα τα σχέδια - αντικείμενα είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και όλα τα δικαιώματα ανήκουν στον κατασκευαστή - καλλιτέχνη

 

Εκτύπωση